Sunday, 13/06/2021 - 06:39|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường THCS Tức Tranh

KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021

 

KẾ HOẠCH

ÔN TẬP, KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học và sự chỉ đạo của Phòng GDĐT huyện Phú Lương về việc hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ Inăm học 2020 - 2021, Trường THCS Tức Tranh xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kì I năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đánh giá quá trình tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả dạy học.

- Việc biên soạn đề kiểm tra cần thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn tại công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra. Đề kiểm tra đảm bảo kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan (các môn kiểm tra theo đề trường: 30% TNKQ; 70% TL), các câu hỏi và bài tập đảm bảo 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao (trong đó điểm dành cho nội dung nhận biết là 60% toàn bài).

- Nội dung đề kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, đặc biệt chú ý các nội dung điều chỉnh, tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Tổ chức học phụ đạo với học sinh yếu kém để đảm bảo kiến thức cơ bản.

II. NỘI DUNG ÔN TẬP

- Các nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với tình hình thực tiễn. Xây dựng nội dung kiến thức ôn tập phải căn cứ theo chương trình nhà trường và nội dung điều chỉnh dạy trong học kỳ I năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020, v/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS,THPT.

- Các gv bộ môn dạy cùng môn các khối chủ động phối hợp thống nhất xây dựng đề cương ôn tập cho học sinh phù hợp.

- Đối với các môn trường ra đề:

+ GVBM thống nhất nội dung, tổ chức ôn tập, hướng dẫn học sinh làm đề cương để ôn tập (Lưu ý: đảm bảo 100% các lớp được học giờ ôn tập).

+ Giao nội dung, đề cương ôn tập cho học sinh chậm nhất là ngày 22/12/2020.

- Đối với môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng anh lớp 9: Bám sát nội dung đề thi tham khảo vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của Sở GD-ĐT Thái Nguyên.

III. TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

1. Hình thức, thời gian kiểm tra

* Hình thức:

  -  Kiểm tra tập trung theo TKB của nhà trường.

- Mỗi lớp là một phòng thi

- Các môn đánh giá: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, giáo viên chủ động tiến hành nội dung KTHKI hoàn thành từ ngày 28/12/2020 đến ngày 10/01/2021.

* Thời gian:

- Từ  ngày 5/01/2021 đến ngày 9/1/2021

2. Công tác ra đề kiểm tra

- Ban giám hiệu nhà trường phân công giáo viên ra đề kiểm tra các môn: Toán, Văn, Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tin học, Công nghệ, GDCD.

- Đề kiểm tra cần bám sát kế hoạch giáo dục nhà trường, chuẩn kiến thức

kỹ năng, đặc biệt lưu ý nội dung giảm tải của các bộ môn. Đề kiểm tra cần đáp ứng và phân loại được trình độ của học sinh nhà trường. (Lưu ý: Phần trắc nghiệm khách quan các câu hỏi chỉ có 1 phương án đúng).

- Các giáo viên được phân công ra đề nộp đề kiểm tra, ma trận đề và hướng dẫn chấm về bộ phận chuyên môn (đ/c Phạm Huyền -  PHT) chậm nhất vào 10h30’ ngày 26/12/2020 bản in. Lưu ý:

+ Các môn: Toán, Văn: ra đề với thời lượng 90 phút (không kể thời gian giao đề).

+ Các môn còn lại: ra đề với thời lượng 45 phút (không kể thời gian giao đề).

+  Các đ/c gv được phân công ra đề KTHKII phải thống nhất nội dung ôn với giáo viên dạy cùng môn trong cùng khối trước ngày 23/5/2020.

- Ngày 2712/2020: Ban giám hiệu và TTCM duyệt đề kiểm tra các môn.

3. Thời gian tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2020 - 2021

3.1. Các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật:

- Thời gian KTHKI:  theo thời khóa biểu từ ngày 05/01/2021đến ngày 09/01/2021.

- Thời gian vào sổ điểm và Smas:

+ Các môn thi từ ngày 5 – 7/1/2021: Hoàn thành trước ngày 10/1/2021.

+ Các môn thi từ ngày 8 – 9/1/2021: Hoàn thành trước ngày 12/1/2021.

+ GVCN hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh và nộp biểu mẫu trước 16h ngày 14/01/2021.

3.2. Lịch kiểm tra cụ thể:

Stt

Thứ/ngày tháng

Tiết

Môn kiểm tra

GV coi k.tra

1

Thứ ba

Ngày 5/01/2021

1

Công nghệ

Theo sự phân công của BGH

2

Tin học

Theo sự phân công của BGH

3

Sinh

Theo sự phân công của BGH

2

Thứ Tư

Ngày 6/01/2021

1

Văn

Theo sự phân công của BGH

2

Vật Lý

Theo sự phân công của BGH

 

Thứ năm

Ngày 7/01/2021

1

T.Anh

Theo sự phân công của BGH

2

Sử

Theo sự phân công của BGH

3

Thứ sáu

Ngày 8/01/2021

1

Toán

Theo sự phân công của BGH

2

Địa

Theo sự phân công của BGH

4

Thứ bảy

Ngày 9/01/2021

1

GDCD

Theo sự phân công của BGH

 

 

2

Hóa

Theo sự phân công của BGH

IV. COI, CHẤM, TRẢ BÀI KIỂM TRA

1. Coi kiểm tra

- Giáo viên được phân công làm nhiệm vụ coi kiểm tra phải có mặt đúng giờ để làm nhiệm vụ và thực hiện nghiêm túc quy chế coi, kiểm tra.

- Giao nộp bài kiểm tra cho thư ký ngay sau khi kết thúc giờ kiểm tra.

2. Nhận bài và chấm bài

- Giáo viên nhận bài chấm ngay sau mỗi buổi kiểm tra, thực hiện chấm, trả bài và hoàn thành điểm theo đúng kế hoạch của nhà trường (có lịch kèm theo).

- Sau mỗi buổi kiểm tra, giáo viên bộ môn phải họp thống nhất lại hướng dẫn chấm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra chất lượng học kỳ I theo đúng hướng dẫn của Phòng GDĐT Phú Lương.

- Chịu trách nhiệm tổ chức kì thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan và đánh giá đúng năng lực của học sinh.

- Thực hiện công tác báo cáo theo hướng dẫn của Phòng GDĐT.

2. Thư kí Hội đồng coi kiểm tra

- Thư kí Hội đồng coi kiểm tra chịu trách nhiệm phát đề, thu đề và giao, nhận bài cho GV chấm.

- Lập các biên bản kiểm tra và hoàn thành hồ sơ lưu trữ theo quy định.

3. Tổ văn phòng

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất đảm bảo cho kiểm tra: bàn học, đài để nghe Tiếng Anh

4. Các tổ chuyên môn

- TTCM cùng BGH duyệt đề kiểm tra trước khi xuất bản.

- TTCM kiểm tra, rà soát tiến độ chương trình đảm bảo chương trình kiểm tra học kỳ theo kế hoạch của nhà trường.

- Tổ chức sinh hoạt nhóm chuyên môn để xây dựng ma trận đề kiểm tra (các môn đề trường) và thống nhất nội dung ôn tập.

- Cùng Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra và duyệt đề trước khi in.

5. Giáo viên

- Tổ chức cho học sinh ôn tập, hướng dẫn học sinh cách học, cách làm bài và giải đáp các thắc mắc, ý kiến của học sinh đảm bảo ôn tập và kiểm tra học kỳ đạt hiệu quả cao.

- Giáo viên được phân công ra đề kiểm tra học kỳ theo đề của trường chịu trách nhiệm về chất lượng đề kiểm tra và nộp đề, ma trận, hướng dẫn chấm đúng thời gian quy định.

- Có mặt đúng giờ (Sáng: 7h15 giờ 00).

-  Chấp hành nhiệm vụ coi thi; Quản lý tốt trật tự phòng thi.

- Không sử dụng điện thoại, không làm việc riêng trong khi làm nhiệm vụ (Kể cả giám thị làm công tác văn phòng).

6. Học sinh

- Tích cực ôn tập để đạt kết quả cao;

- Làm bài nghiêm túc, tuyệt đối không sử dụng điện thoại và tài liệu.

Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra chất lượng học kì I năm học 2020 - 2021 của trường THCS Tức Tranh. Yêu cầu các bộ phận, giáo viên và học sinh nghiêm túc thực hiện để kì thi thành công và đạt kết quả cao.

  Nơi nhận:                                                                           

  - Hiệu trưởng;                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  - Tổ CM, GV toàn trường                                                  

 - Lưu: VT, CM, website.                                                                                          

 

 

                                                                            

                                                                                                  Phạm Thị Thanh Huyền

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 15
Tháng 06 : 249
Năm 2021 : 3.069